مفهوم فضا و فضای هندسی

فضا چیست؟

این مفهوم یک عنصر کلیدی در طراحی گرافیک است. ما در داخل یا خارج از منزل حرکت می کنیم و کار می کنیم. ما با یکدیگر و اشیاء اطراف خود ارتباط برقرار می کنیم و زیبایی زندگی، لطافت نسیم، گرمای خورشید، جوانه زدن درخت و لطافت بازی کودکان را احساس می کنیم.

به همین دلیل فضای هندسی چه از نظر احساسی و چه از نظر زیبایی شناختی با ویژگی های فوق آغشته است.

مفهوم فضا و فضای هندسی

فضا (به انگلیسی: Space) با وجود عناصر مادی و ارتباط آنها با ما و یکدیگر، ذاتاً مشخص، تعریف شده و معنادار نیست.

عناصر هندسی مانند نقاط، خطوط، صفحات و حجم ها را می توان برای تعریف و تعریف فضا ترکیب کرد.

در مقیاس معماری، این عناصر اساسی در قالب عناصر خطی مانند تیرها و ستون ها و عناصر لایه ای مانند کف، دیوار، سقف و حجم های معماری در شکل گیری فضای معماری ترکیب می شوند.

به لطف سازمان، عناصر تشکیل دهنده فضا در یک ساختمان ترکیب می شوند.

همچنین در طراحی لوگو زیر مجموعه بخش گرافیک از اشکال هندسی به فراوانی استفاده می شود.

آنها بین فضای داخلی و خارجی تمایز قائل می شوند و فضاهای داخلی را تشکیل می دهند.

فرم ها و عناصر مؤثر در شکل گیری فضا

همه چیز در اطراف ما سه بعدی است. نقطه خالق همه اشکال است. هنگامی که یک نقطه حرکت می کند، خطی ایجاد می کند که یک عنصر یک بعدی است.

اگر خط در جهتی متفاوت از طول خود حرکت کند، یک سطح قیمت ایجاد می شود که دو بعدی است و هنگام حرکت صفحه – حجم سه بعدی. نقاط، خطوط، سطوح و حجم ها عناصر تشکیل دهنده یک شکل هستند.

تمام فرم های معماری در واقع سه بعدی هستند و تفاوت عناصر فوق تنها به نسبت طول، عرض و ارتفاع هر کدام بستگی دارد.

فرم ها و عناصر موثر در شکل گیری فضا هندسی

نقطه

یک موقعیت خاص مانند انتهای عناصر خطی یا زاویه حجم در فضا را نشان می دهد و می تواند اندازه ها و اشکال مختلفی داشته باشد.

خط

خط یک عنصر بصری یک بعدی است. برخلاف نقطه ای که ثابت و بدون جهت است، یک خط حرکت، جهت، رشد و پویایی بصری را نشان می دهد. خط می تواند اشکال مختلفی در ضخامت و وزن، شکنندگی و زبری، نرمی و سختی، صافی یا زبری داشته باشد.

خط مستقیم نشان دهنده تنش متقابل بین دو نقطه است. ویژگی اصلی آن جهت است. یک خط افقی مستقیم می تواند نشان دهنده ثبات، قدرت، وضعیت و آرامش باشد.

عنصر خط در فضای هندسی

برعکس، خط عمودی تعادل تعادل نیروهای گرانشی را نشان می دهد. یک اسلش بسته به مجاورت آن با یک خط عمودی یا افق، ممکن است حالت سقوط یا افزایش را نشان دهد، با این حال نشان دهنده حرکت و فعال و پویا است.

مفهوم خط را می توان از طریق دو نقطه یا تکرار کافی عناصر مشابه ایجاد و فراخوانی کرد. همانطور که در تصویر می بینید، خط حتی می تواند بافت و نقش داشته باشد.

خط منحنی می تواند احساس تغییر نیرو را منتقل کند و حالتی از تغییر تدریجی، حرکت صاف را بدهد عنوان کردن. می توان آن را برجسته و سفت و یا برعکس، می تواند فرورفته، سبک و آویزان باشد.

قوس های کوچک می توانند گواه پویایی بصری، تحرک و رشد بیولوژیکی باشند. به عنوان مثال می توان به نقوش اسلیمی در کاشی کاری و گچ بری هنر ایرانی توجه کرد.

خط لبه‌های شکل‌ها و حجم‌ها را مشخص می‌کند و آنها را از زمینه واضح و قابل مشاهده می‌کند. خطوط ویژگی های خود را در شکل یا حجمی که روی آن قرار می گیرند، منتقل می کنند.

فرم های معماری خطی مانند تیرها، ستون ها و … به طور مداوم در فضاهای معماری استفاده می شود و به طور موثر در شکل گیری سایر عناصر معماری مانند در، پنجره، قفسه، میز، صندلی و … استفاده می شود.

سطح

سطح یک عنصر دو بعدی است که “شکل” آن ویژگی اصلی آن را بیان می کند. شکل واقعی سطح تنها در صورتی قابل مشاهده است که به سطح آن عمود نگاه کنید.

عنصر سطح در فضای هندسی

یکی دیگر از عوامل مهم کیفیت سطح است. کیفیت سطح بستگی به کیفیت موادی دارد که از آن ساخته شده است. نوع رنگ، بافت، نقش و پس زمینه بر ویژگی های سطح تاثیر می گذارد و کیفیت آن را تعیین می کند.

کیفیت سطح را می توان بر اساس ویژگی های بصری آن، یعنی:

  • وزن و قدرت بصری
  • اندازه و موقعیت مناسب در فضا
  • انعکاس نور

ویژگی های صوتی سطح چشمگیر است.

سطوح عناصر اصلی معماری در شکل گیری کف، دیوار، سقف هستند که خود شکل ساختمان و فضای آن را تشکیل می دهند.

ویژگی های بصری سطوح فوق و ارتباط آنها در فضا، شکل و کیفیت خاصی از فضا را ایجاد می کند.

علاوه بر این، سطوح به طور گسترده ای در شکل گیری سایر عناصر معماری مانند پله ها، درها، پنجره ها و مبلمان استفاده می شود.

حجم

عنصر حجم در فضای هندسی

حجم یک عنصر بصری سه بعدی است که ویژگی اصلی آن «شکل» است. شکل، به ویژه حجم، ظاهر و ساختار بصری خود را نشان می دهد که حاصل به هم پیوستگی خطوط، اشکال و سطوح مرزی آن است.

از نظر معماری، حجم به عنوان یک عنصر سه بعدی می تواند جامد یا جرمی باشد که توسط ماده اشغال شده است یا فضای خالی محدود و مشخص شده توسط سطوح باشد.

«جرم» و «فضا» دو مفهوم و ساختار مکمل یکدیگر هستند که در کنار هم قرار می گیرند تا معماری را به واقعیت تبدیل کنند.

شکل

محیط و دایره فرضی یک سطح یا حجم را «شکل» می گویند که آن را از پس زمینه یا فضای اطراف جدا می کند. انواع مختلفی از اشکال وجود دارد. اشکال طبیعی اشکال جهان طبیعی اطراف ما را نشان می دهند. از فرم ساده شده این فرم ها نیز با حفظ ویژگی های اصلی در معماری استفاده شده است.

برخی از شکل ها نتیجه تغییر نمادهای حروف، اعداد یا سایر نمادهای شناخته شده مانند خوشنویسی یا خطوط ساختمانی در معماری محلی ما هستند.

عنصر شکل در فضای هندسی

برخی از فیگورها شکل هندسی دارند و بر حسب و ادراک فرد بر اساس ویژگی های بصری که دارند تأثیر می گذارند.

مثلث ها، مربع ها و دایره ها اشکال هندسی اساسی هستند که بعد سوم هرم، مکعب، مخروط، استوانه و کره را تشکیل می دهند.

دایره ها و اشکال منحنی در مفهوم فضا

دایره شکلی است متمرکز و درونگرا و بر مرکز آن تأکید دارد. این شکل بیانگر وحدت، تداوم و خلوص است و مانند خطوط منحنی، احساس نرمی و لطافت را القا می کند. اشکال گرد معمولاً در زمینه خود پایدار و خود محور هستند.

عنصر دایره در فضای هندسی

دایره همراه با اشکال و خطوط دیگر پویا و پر جنب و جوش به نظر می رسد. اشکال و فرم های گرد در معماری و مفاهیم فضایی کاربرد فراوانی دارند و نرمی در شکل و سیال حرکت را بیان می کنند و باعث رشد بیولوژیکی می شوند.

تاثیر عنصر فضا در گرافیک

فضای منفی فضای درون، بین اشیا و اطراف آنهاست. به عنوان مثال، فضای منفی، فضای بین فنجان و دسته آن است.

این فاصله بین گلبرگهای گل است. علاوه بر این، فضای بین جسم و لبه های بوم، فضای اطراف جسم است. در مقابل فضای منفی، فضای مثبت است.

در نقاشی و طراحی، فضاهای نگاتیو اشکال واقعی هستند که لبه ها را با شکل مثبت جدا می کنند و طرح کلی شی را ایجاد می کنند.

هر شکل مثبت با فضای منفی احاطه شده است. هنگام کشیدن تصویر یا تصویر خود، مهم است که به اشکال مثبت و منفی نگاه کنید و سپس بین آنها فکر کنید تا بتوانید ارتباط و رابطه را درک کنید.

یادگیری دستیابی به اشکال منفی مستلزم یک دیدگاه کاملاً جدید است. چه نقاشی بکشید و چه بکشید، اشکال مثبت و منفی در یک ترکیب می توانند به عنوان اشکال انتزاعی دیده شوند.

شما باید “نام” اشیا و آنچه را که فکر می کنید “می دانید” را فراموش کنید و فقط آنها را به عنوان اشکال در میان گروهی از اشکال انتزاعی مانند یک پازل به هم وصل کنید. برخی از این اشکال با لبه کاغذ یا بوم مشخص می شوند.

فضای منفی در طراحی لوگو

فضای منفی در طراحی لوگو

طراحی لوگو به عنوان یکی از دپارتمان های طراحی گرافیک از گذشته تا به امروز به دلیل اهمیت فراوانی که در بحث برندسازی دارد به سطحی رسیده است که امروزه به عنوان یک تخصص یا علم مطرح می شود.

به این علم همیشه سبک ها و روش های مختلف طراحی اضافه می شود که هر طراح لوگو باید با آن آشنا باشد و در طراحی خود از آنها استفاده کند. حال در این مقاله به استفاده از فضای خالی یا فضای نگاتیو در طراحی لوگو می پردازیم.

با استفاده از این روش طراحی به دلیل خاص و متفاوت بودن، می توانید لوگویی بسازید که مانند لوگوی فدکس یکی از 8 لوگوی برتر 35 سال اخیر باشد.

لوگوی FedEx توسط Linden Leader به گونه ای طراحی شد که همه آن را انقلابی در طراحی لوگو می دانستند. او اولین کسی بود که از فضای خالی در طراحی چاپ استفاده کرد.

این گونه شرکت ها علاوه بر فدکس از فضای منفی نیز در لوگوی خود استفاده کرده اند که همانند فدکس از این موضوع با موفقیت استفاده کرده است.

سادگی اولین شرط برای طراحی هر لوگویی است. با استفاده از مفهوم گشتالت که درک رایج ذهن انسان در نگاه اول در تصویر است، باید سعی کنید ساده ترین راه را برای ایجاد فضای منفی مرتبط با مفهوم لوگو و جذاب بیابید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.