نوشته‌ها

روانشناسی رنگ چیست؟

رنگ چیست؟ تاثیر رنگ ها در گرافیک

blog
روانشناسی رنگ روانشناسی رنگ یکی از مهم ترین و پر اهمیت ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه کنید رنگ ها بر اساس فعالیت های مختلف تغییر می کنند هر شغل نیز دارای طیف رنگی مشخصی است. در طراحی لوگو نیز رنگ ها بر اساس مشاغل مختلف تغییر می ک…